Projekt "Co nás spojuje, co nás dělí"

Autor: Webmaster <webmaster(at)sspbrno.cz>, Téma: 4. Projekty, Tento příspěvek byl zveřejněn dne: 00. 00. 0000

 

V září 2009 naše škola zahájila projekt financovaný z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROJEKTU Září 2009


Projekt "Co nás spojuje, co nás dělí" byl zahájen návštěvou 4 žáků ze školy HTL Hollabrunn na naší škole. Při týdenním pobytu se spolu s našimi studenty účastnili vyučování, kulturních a společenských akcí a konzultovali odlišnosti v životě středoškoláků v ČR a v Rakousku.

Říjen 2009 
10 žáků naší školy se zúčastnilo týdenního pobytu v Hollabrunnu. Spolu s tamějšími studenty pracovali na vytvoření prezentace, která přibližuje specifika života rakouských a českých studentů.

Prosinec 2009
Na naší škole proběhla první prezentace výsledků projektu v českém jazyce za účasti vybraných žáků školy, především ze tříd, které se projektu "Co nás spojuje, co nás dělí" účastní.

Únor 2010 
Naši školu navštívili žáci školy HTL Hollabrunn a ve spolupráci s českými studenty proběhla veřejná prezentace výsledků v češtině i němčině. Prezentaci přihlíželo vedení obou škol.

Prezentace je ke stažení ZDE.

Květen 2010


Proběhl další pobyt rakouských žáků v Brně, opět se účastnili 4 žáci HTL Hollabrunn, kteří spolu s našimi studenty absolvovali společné vyučování a kulturní akce. Žáci průběžně pracují na dalších výstupech, které ukážou rozdíly v životě středoškoláků v ČR a v Rakousku.

Červen 2010


Navštívilo nás dalších 8 žáků školy HTL Hollabrunn, kteří opět absolvovali vyučování spolu s českými studenty, historickou prohlídku Brna a výlety.

Září 2010


Proběhl poslední pobyt rakouských studentů v Brně, čeští i rakouští žáci dokončují práce na další prezentaci, která ukáže odlišnosti v životě rakouských a českých studentů. Plánujeme společnou závěrečnou prezentaci.

Prosinec 2010


V průběhu trvání projektu od léta 2009 se uskutečnily dva výjezdy našich žáků do Hollabrunnu, žáci tam pobývali vždy týden, účastnili se vyučování, exkurzí do podniků, v nichž nachází uplatnění absolventi rakouské školy, společných akcí s Rakušany ve volném čase. Navštívili také společně Dolnorakousko-zemskou výstavu, která pod stejným názvem, jako byl náš projekt, přiblížila společnou minulost obou našich zemí stejně jako rozdílný vývoj po 2. válce. Tam našli nepochybně inspiraci pro práci na projektu. Jeho výstupem jsou totiž společné postřehy – a někdy i hlubší analýza – vyplývající ze společného i rozdílného v našich dějinách i současnosti.

Stejně tak i rakouští žáci pobývali vždy týden v Brně, i oni chodili do školy s Čechy a pokoušeli se rozumět, navštívili kromě brněnských památek i další místa,např. Zelenou Horu ve Žďáře n.Sázavou, Kroměříž, Slavkov, Mohylu míru apod.

Všechny své poznatky shrnuli pak do závěrečné prezentace, která se konala těsně před Vánocemi v Brně. Z obou stran k tomu přistupovali studenti velmi zodpovědně a své poznatky přednesli v obou jazycích,a to i rakouští žáci v češtině. Patří jim uznání mimo jiné i za odvahu a samostatnost. Poděkování ovšem patří i pedagogům obou škol, jmenovitě paní dr. Marii Brandeis, která učí v Hollabrunu češtinu,a paní Mgr. Gallistlové, která se starala o českou část účastníků projektu.