Školní poradenské pracoviště

Autor: Webmaster <webmaster(at)sspbrno.cz>, Téma: 1.4. Pro rodiče, Tento příspěvek byl zveřejněn dne: 21. 09. 2020

     V průběhu školního roku se snažíme o koordinaci a spolupráci mezi zákonnými zástupci, vedením školy, třídními učiteli, jednotlivými vyučujícími, učiteli odborného výcviku, vychovateli na domově mládeže, školskými poradenskými zařízeními, různými institucemi – pedagogicko-psychologickou poradnou, psychologem, psychiatrem, Informačním a poradenským centrem tak, aby jednotlivá opatření byla vždy ku prospěchu žáka.

     ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ
     STRATEGIE ŠKOLNÍ NEÚSPĚŠNOSTI
     ZÁKLADNÍ ETICKÁ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ŠPP VE ŠKOLE

     JAK STUDOVAT V DOBĚ DISTANČNÍ VÝUKY - NOVÉ