Zkoušky v náhradním termínu a opravné zkoušky

Autor: Webmaster <webmaster(at)sspbrno.cz>, Téma: 1.5. Pro studenty, Tento příspěvek byl zveřejněn dne: 01. 08. 2017

     Zkoušky v náhradním termínu a opravné zkoušky pro uzavření klasifikace v ročníku budou probíhat na SPŠ Brno v těchto termínech:

     Zkoušky v náhradním termínu (nehodnoceno) budou probíhat ve dnech 28. a 29.8.2017. Žáci mají povinnost dostavit se 28.8.2017 do školy a s příslušným vyučujícím si zkoušky domluvit.

     Zkoušky v opravném termínu (klasifikace 1x nebo 2x nedostatečně) budou probíhat ve dnech 30. a 31.8.2017. Harmonogram těchto zkoušek bude vyvěšen v budově školy od 28.8.2017 od 8:00 hod. Žáci mají povinnost informovat se o čase a místě konání zkoušek ve škole u zkoušejících učitelů.