Erasmus+ potřetí !

Autor: Webmaster <webmaster(at)sspbrno.cz>, Téma: 4. Projekty, Tento příspěvek byl zveřejněn dne: 14. 03. 2016

     

                         Projekt  „Unternehmensführung in Tschechien und Deutschland“

     Jelikož jsme nemohli vyjet v prosinci do Würzburgu a náš výjezd byl zrušen z bezpečnostních důvodů, přijeli naši partneři k nám, abychom společně uskutečnili 3. projektovou část, která měla za úkol analyzovat trh. Z německé strany se projektové části zúčastnilo 12 žáků oboru Management a marketing a 2 učitelé, z naší strany 11 žáků oboru Informačních technologií V3A, V3B, V3D a 2 vyučující cizích jazyků. A takový byl náš společný týden ...

     V pondělí 22. 2. jsme absolvovali seznamovací hry pod taktovkou pana Neumanna, který nás i prakticky seznámil s různými druhy stolních her; naše paní učitelky nám připravily překvapení v podobě outdoorové hry EXPLORE Brno, při které jsme si otestovali nejen svoje jazykové dovednosti, ale i znalost Brna a brněnských památek. Počasí nám skvěle vyšlo a tuto hru doporučujeme i rodilým Brňákům!

     V úterý 23. 2. jsme se vydali na exkurzi k tradičnímu výrobci hraček, do Moravské ústředny Brno, kde nám pan Dobeš představil firmu, její historii i současnost, přiblížil nám obchodní strategii na mezinárodním trhu a marketing. Přednášku vedl v anglickém jazyce a ochotně odpovídal na dotazy našich i zahraničních studentů. Následovala prohlídka provozu a my měli možnost sledovat výrobu hračky od grafického návrhu až po její finální podobu. Děkujeme panu Dobešovi a zaměstnancům Moravské ústředny za vstřícnost a ochotu, se kterou nás přijali a věnovali nám svůj čas!

     Po návratu z exkurze jsme pracovali na přípravě dotazníku, který měl sloužit k průzkumu českého trhu na poli společenských her. Seznámili jsme se také s teorií sběru dat, možnostmi a typy otázek a tvorbou dotazníků. Vytvořili jsme jeho českou, německou a společně pak i anglickou verzi. Současně jsme přemýšleli, jak co nejsnazší cestou data vyhodnotit. Původně jsme chtěli napsat program a vytvořit aplikaci pro android, nicméně jsme se pak rozhodli pro rychlejší variantu a využili webové aplikace Survio.

     Ve středu 24. 2. jsme dokončili podobu dotazníku a vydali se otestovat jeho funkčnost v budově školy, na jejích žácích, učitelích a zaměstnancích, poté jsme se vyrazili do centra města, kde jsme svá šetření v mezinárodních týmech dokončili. Našim cílem bylo získat 200 respondentů, což se nám i podařilo. Zážitky a předběžné výsledky dotazníkové akce jsme společně vyhodnotili večer při bowlingovém turnaji.

     Čtvrtek 25. 2. jsme věnovali vyhodnocování dotazníků a přípravě závěrečné prezentace. Vyhodnocování dat nám dalo zabrat, krátce jsme se odreagovali návštěvou Technického muzea, konkrétně interaktivní technické herny. Mezinárodní týmy jsme tmelili i při společném večerním posezení.

     Pátek 26. 2. - finální den naší společné práce. Dokončovala se podoba prezentace a výroba plakátů. S prezentací jsme úspěšně vystoupili před vedením, vyučujícími a žáky naší školy. Po prezentaci jsme zhodnotili celý projektový týden a vyplnili feedbackové dotazníky. Všechny úkoly a cíle projektové části LLA3 jsme splnili. Vyzkoušeli jsme si práci v mezinárodním týmu, zlepšili konverzační schopnosti, prověřili svoje odborné dovednosti a navázali nová přátelství.