Aktivně do Evropy - aktivně do života

Autor: Webmaster <webmaster(at)sspbrno.cz>, Téma: 1. Informace, Tento příspěvek byl zveřejněn dne: 04. 01. 2018

                           

     Projekt Erasmus+ EUSKILL  Aktivně do Evropy - aktivně do života - informace o výběrovém řízení

     Během podzimu 2017 proběhlo ve škole výběrové řízení na zahraniční stáž v Londýně, která se uskuteční od 29.4.2018 do 11.5.2018 v rámci projektu Erasmus+ EUSKILL . Do výběrového řízení se přihlásilo 43 studentů, kteří podstoupili několik kol výběrového řízení.

     V prvním kole studenti napsali motivační dopis se popisem své motivace pro práci v Londýně. Všichni studenti popsali své pohnutky důkladně, postoupili proto do druhé části, která zahrnovala test z angličtiny na úrovni B1 a ústní pohovor. Motivační dopis a jazyková zkouška byly součástí bodování pro účely výběru, a měly váhu 20, resp. 30%.

     Kandidáti na stáž dostávali také doporučení od svých třídních učitelů, kteří je znají nejlépe a dovedou odhadnout jejich schopnosti a volní vlastnosti důležité pro úspěšné absolvování stáže v zahraniční firmě. Toto doporučení mělo váhu 20% a posledních 30% bodů získávali studenti na základě prospěchu z profilových odborných předmětů v prvních dvou ročnících studia.

     Po zhodnocení všech částí výběrového řízení bylo na stáž vybráno 20 studentů a dalších 5 náhradníků.

     Vybraní studenti nyní podstupují on-line test z angličtiny od naší partnerské organizace ADC College v Londýně a od ledna je čeká příprava ve formě přípravného semináře.
Všem kandidátům, úspěšným i těm ostatním děkujeme za zájem o stáž v Londýně, úspěšným gratulujeme a přejeme hodně úspěchů pří přípravě a na stáži samotné.