Spolupráce s firmami

Autor: Webmaster <webmaster(at)sspbrno.cz>, Téma: 3. Ze života školy, Tento příspěvek byl zveřejněn dne: 04. 01. 2018

     Zájem vysokých škol a firem o spolupráci s naší školou je pro nás potěšující a pro žáky velmi inspirující. Jedná-li se o spolupráci, která podporuje zájem žáků o obor, pomáhá jim orientovat se ve studijních oborech, případně v možnostech uplatnění se na trhu práce, je pro nás tato spolupráce velmi důležitá a inspirativní.

     Jednou ze spolupracujících firem je EPRIN spol.s.r.o. S touto firmou se žáci 4. ročníků setkávají i v hodinách OBN. Při interaktivní výuce se stávají alespoň na chvíli její součástí. Zkoušejí si, jaké je to být jejím zaměstnancem, seznamují se s možnostmi uplatnění dosažených vědomostí a dovedností v praxi.

     Při plnění zadaných úkolů mají možnost posoudit, do jaké míry jsou nutné teoretické vědomosti, co ještě musí zlepšit, aby byli žádanými odborníky ve svém oboru.

     Kromě výuky se zaměstnanci firmy EPRIN zúčastňují i dnů otevřených dveří a Dne firem, který škola pořádá 22.2.2018. Ti žáci, kteří se ještě s touto firmou nesetkali, se tak mají na co těšit.