Studenti na stáži ve Velké Británii

Autor: Webmaster <webmaster(at)sspbrno.cz>, Téma: 4. Projekty, Tento příspěvek byl zveřejněn dne: 18. 05. 2018

     V období 29.4.- 12.5.2018 se 20 žáků naší školy zúčastnilo dvoutýdenní stáže v Londýně. Jednalo se o praxe ve firmách pro žáky třetích ročníků oborů S, I a V. Veškeré náklady na stáž byly hrazeny Evropskou Unií v rámci projektu Erasmus+ (projekt EUSKILL, č. 2017-1-CZ01-KA102-034806, Erasmus+, KA1).

LOGO


     Cílem stáže bylo rozšířit profesionální kompetence žáků v oblasti jejich studia, poznat rozdíly v práci v českých a anglických firmách, spojit teoretické znalosti s praktickými zkušenostmi, zdokonalit znalost jazyka a rovněž umožnit žákům získat sebedůvěru při používání angličtiny jak v každodenním životě, tak i v pracovní sféře.

     Studenti bydleli v hostitelských rodinách v městské části Harrow po skupinkách dvou i více. V rodině měli zajištěnou plnou penzi. Tento typ ubytování jim umožnil zdokonalovat jejich komunikační dovednosti při kontaktu s rodinou.

     V pondělí dopoledne se zúčastnili semináře, na kterém jim byly sděleny další podrobnosti o práci ve firmách, chování na pracovišti, bezpečnosti, cestování atd. Poté již následovaly samotné stáže ve firmách s obvyklou pracovní dobou 9 – 17h.

     Žáci byli ve firmách umístěni samostatně nebo ve dvojicích. Po celou dobu aktivně pracovali pod vedením zástupců firem anebo mentora, kteří připravovali jejich každodenní úkoly, poskytovali podporu a hodnotili práci žáků.

     Účastníci stáže si na průběžném setkání za účasti doprovázejících vyučujících sdělovali konkrétní poznatky z jednotlivých pracovišť i hostitelských rodin. Cílem bylo sdílení zkušeností a případné zkvalitnění dalšího průběhu stáže.

     Víkend byl zaměřen na kulturní obohacování. Ve společné části víkendového programu doprovázející vyučující seznámili žáky s historickými památkami a zajímavými místy v Londýně.      Studenti zvládali veškerou práci ve firmách bez problémů a zaměstnavatelé vysoce hodnotili jejich komunikační dovednosti, odborné znalosti i pracovní morálku.

     Své zkušenosti předají účastníci stáže studentům 2. ročníku při prezentaci 8.6.2018, kde také obdrží dokument Europass-Mobility, který poskytne potenciálnímu zaměstnavateli (případně vysoké škole) podrobné informace o stáži ve firmě, dovednostech a schopnostech, které si žáci osvojili. Umožní žákům získat lepší startovní pozici na trhu práce.

     A my, spolu se studenty 2. ročníku, se budeme těšit na příští ročník!!