Nabídka oborů pro 1. ročník ve šk. roce 2022/2023

Autor: Webmaster <webmaster(at)sspbrno.cz>, Téma: 1. Informace, Tento příspěvek byl zveřejněn dne: 01. 09. 2020

Studijní obory (čtyřleté zakončené maturitní zkouškou)

Název oboru

ŠVP

Informační technologie

Informační technologie

Elektrotechnika

Počítačové sítě a kybernetická bezpečnost

Slaboproudá elektrotechnika

Silnoproudá elektrotechnika

Sociální činnost

Sociálněsprávní činnost

Ekonomika a podnikání

Ekonomika a podnikání

Průmyslová ekologie

Průmyslová ekologie

Mechanik elektrotechnik

Elektrotechnik pro výpočetní techniku


Učební obory (tříleté zakončené závěrečnými zkouškami)

Název oboru

ŠVP

Elektrikář

Elektrikář

Elektromechanik pro zařízení
a přístroje

Elektromechanik pro výpočetní
a zabezpečovací techniku


Počty přijímaných žáků budou zveřejněny v kritériích přijímacího řízení. Pro bližší informace k jednotlivým oborům použijte odkaz z ŠVP.