Erasmus+ IWE: Mobilita studentů ve Finsku

Autor: Webmaster <webmaster(at)sspbrno.cz>, Téma: 4. Projekty, Tento příspěvek byl zveřejněn dne: 29. 03. 2019

  

     Studenti ze třídy V2C a I2 pracují už od začátku roku na projektu Erasmus+, jehož cílem je poznat se navzájem s partnery z 5 dalších evropských zemí a poznat podmínky, za nichž mohou mladí lidé v rámci zemí EU cestovat za prací.

     Minulý týden proběhla mobilita tohoto projektu ve městě Lahti, ve Finsku. Z naší školy se jí zúčastnilo 7 studentů, kteří se aktivně zapojili do všech aktivit, jako např. vytvoření souboru rad pro mladé lidi, kteří se chtějí v rámci EU stěhovat, nebo panelová diskuze o dodržování lidských práv. Kromě práce navštívili studenti organizace, které novým přistěhovalcům a jiným znevýhodněným skupinám ve Finsku pomáhají, a také nechybělo kulturní poznávání Finska.

Výstupy projektu se průběžně objevují na adrese: https://twinspace.etwinning.net/52619/home

Celý projekt můžete sledovat na stránce projektu: https://www.facebook.com/ErasmusIWE/

a na naší školní stránce projektu: https://www.facebook.com/IWEprojekt/