Návrat 20 našich žáků z odborných praxí v Londýně

Autor: Webmaster <webmaster(at)sspbrno.cz>, Téma: 4. Projekty, Tento příspěvek byl zveřejněn dne: 24. 05. 2019

  

Projekt EUSKILL Pro, Erasmus+
2018-1-CZ01-KA102-047437
28. 4. až 18. 5. 2019

     Dvacet našich studentů se v polovině května vrátilo z třítýdenní praxe v Londýně. Jednalo se o praxe ve firmách a jiných organizacích pro žáky třetích ročníků oborů Sociální péče (6 žáků), Ekonomika a podnikání (4 žáci) a Informační technologie (10 žáků). Veškeré náklady na stáž byly hrazeny Evropskou Unií v rámci projektu.

     Studenti bydleli v hostitelských rodinách v městské části Harrow po skupinkách. Žáci byli ve firmách umístěni samostatně nebo ve dvojicích či trojicích, podle jejich studijního oboru. V těchto firmách absolvovali běžný pracovní týden. Po celou dobu aktivně pracovali pod vedením zástupců firem nebo mentora. Ti jim připravovali jejich každodenní úkoly, poskytovali podporu a hodnotili jejich práci.  Dosažené výsledky zaznamenávali podle metodiky učebních jednotek ECVET. Studenti zvládali veškerou práci ve firmách bez problémů a zaměstnavatelé vysoce hodnotili jejich komunikační dovednosti, odborné znalosti i pracovní morálku.

     Jedné naší studentce se dostalo výjimečné písemné pochvaly od její mentorky: „Although she was very young, her performance was exceptional and she was ‘over the top‘ - as the Manager said. She helped them a lot with their work and deserves all the kind of compliments. This was the best of all students they have had until now.“

     Volné dny byly zaměřeny na poznávání prostředí, kultury a historie dané země. Ve společné části víkendového programu doprovázející vyučující seznámili žáky s historickými památkami a zajímavými místy v Londýně. Žáci tak získali na praxích nejen odborné dovednosti ve studovaném oboru, prohloubili si praktickou znalost angličtiny a dokázali si, že se dokáží sami dobře orientovat v cizím prostředí, ale také poznali historické i kulturní zázemí mnohonárodnostního Londýna.

     Kromě lepší startovní pozice na trhu práce tak žáci získali také spoustu úžasných zážitků.

     Dne 22.5. 2019 nám národní agentura schválila grant na obdobný projekt na další dva roky. Další šance pro 2 x 23 žáků druhých a třetích ročníků! Sledujte po prázdninách školní stránky, v září bude vyhlášeno výběrové řízení pro účastníky dalšího běhu stáží v Londýně, tak ať svoji šanci nepromeškáte!