Den firem 2020

Autor: Webmaster <webmaster(at)sspbrno.cz>, Téma: 3. Ze života školy, Tento příspěvek byl zveřejněn dne: 28. 02. 2020

     K dalším úspěšným akcím naší školy patří Den firem. Jde o akci připravenou především pro žáky 3. a 4. ročníků. Cílem tohoto výjimečného dne je seznámení se s možnostmi uplatnění po ukončení střední školy. Tato aktivita vhodně doplňuje kariérové poradenství a poradenskou pomoc školy při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků.

     V letošním roce bylo přihlášeno 26 firem a škol. Žáci si tak mohli předem vybírat podle svých zájmů a potřeb. O zdařilosti akce vypovídala pochvalná slova zástupců organizací. Ta se týkala hlavně organizačního zajištění akce, celkové atmosféry ve škole a samozřejmě veškerých činností našich žáků. Byli nápomocni při organizování, zhostili se nejen úlohy průvodců, ale i velmi příjemných pomocníků všech účastníků. Pochvala hostů těšila nejen žáky, ale i vedení školy a ostatní vyučující.

     Jako v každé správné škole proběhne i u nás známkování. Tentokrát nebudou známkovat vyučující, ale žáci. Výsledky jejich hodnocení budou zpětnou vazbou všem zúčastněným institucím a udělají úplnou tečku za letošním ročníkem.

     Již nyní se těšíme na Den firem 2021.