Projekt IWE v rámci programu Erasmus+ končí

Autor: Webmaster <webmaster(at)sspbrno.cz>, Téma: 4. Projekty, Tento příspěvek byl zveřejněn dne: 09. 03. 2021

                        

     Na konci února 2021 skončil dvouletý projekt partnerství škol v rámci programu Erasmus+, kterého se účastnila skupina studentů naší školy od 2. do 4. ročníku.

     Projekt zahrnoval několik projektových schůzek a práce online v mezidobí. Cílem bylo seznámit se podmínkami života v jednotlivých zemích EU tak, aby se zjednodušila migrace mezi těmito zeměmi např. z pracovních důvodů.

     Poslední schůzka se z epidemiologických důvodů nemohla uskutečnit prezenčně, a přes půlroční prodloužení projektu proběhla 13. února online.

     Projekt se však podařilo úspěšně zakončit a vznikly v jeho průběhu tři hlavní výstupy, na nichž se velkou měrou podíleli i naši studenti:
  1. Mobilní aplikace Informační pomůcka pro imigranty do zemí EU v 21. století (21st century migrant's toolkit). Aplikace obsahuje důležité informaci pro cizince, kteří se rozhodnou v zemích žít, edukativní hru o zmíněných zemích, kterou si mohou zahrát. Najdete ji na Google play zde: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.salsel.buttons
  2. Kampaň na podporu porozumění mezi jednotlivými národy. Video je zde: https://youtu.be/u0tqzdulVxE
  3. Charta …. Zahrnující práva a povinnosti lidí, kteří se stěhují do nové EU země i zemí samotných. 
Všechny výstupy projektu najdete na hlavní stránce projektu: https://www.facebook.com/ErasmusIWE
nebo na české stránce: https://www.facebook.com/IWEprojekt
 
Práce studentů je v prostředí Twinspace zde: https://twinspace.etwinning.net/52619/home