Workshop na téma Poruchy příjmu potravy

Autor: Mgr. Petr Šavelka <petr.savelka(at)purkynka.cz>, Téma: 3. Ze života školy, Tento příspěvek byl zveřejněn dne: 26. 01. 2022

V prvních ročnících oboru Sociální činnost proběhl workshop na téma „Poruchy příjmu potravy“. Již po několik let k nám dochází paní Mgr. Kristina Čadeni ze sdružení Anabell, které se těmito poruchami zabývá.

Poruchy příjmu potravy se v dnešní době řadí mezi nejčastější psychická onemocnění u dospívajících dívek a způsobují dlouhodobé obtíže, a to nejen samotným postiženým, ale i jejich nejbližšímu okolí.

Studentky se seznámily s pojmy mentální anorexie, bulimie, bigorexie, ortorexie a jinými. Přednáška byla doplněna kazuistikou z praxe a diskuzí na dané téma.

 Anabell