Pomáháme žákům s výběrem pomaturitního studia

Autor: Webmaster <webmaster(at)sspbrno.cz>, Téma: 3. Ze života školy, Tento příspěvek byl zveřejněn dne: 04. 03. 2022

Dne 1.3.2022 se v prostorách naší školy konala beseda s nadpraporčíkem Martinem Ješinou z brněnské Univerzity obrany. Jejím hlavním tématem byly možnosti a benefity studia na UO. Kam po maturitě? Tuto otázku si klade většina žáků 4. ročníku. Někteří z nich na ni mohli nalézt odpověď na besedě s panem nadpraporčíkem Martinem Ješinou z brněnské Univerzity obrany, jediné vojenské vysoké školy v ČR. Ten v úterý zavítal k nám na Purkyňku a jeho „mise“ byla jasná: blíže představit „svoji“ školu našim žákům a oslovit případné zájemce o vojenské či civilní studium na UO.

 

Beseda byla velmi přínosná, žáci získali důležité informace o jednotlivých fakultách školy, jejich zaměření a kritériích přijímacího řízení. Jak se dalo očekávat, obtížným se některým z nich zdál test fyzické zdatnosti. „Bojím se, že příprava na test zdatnosti vyžaduje moc času a toho teď my před maturitou až tolik nemáme,“ vyjádřil svoje obavy Matěj Šinogl, žák oboru Informační technologie, a dodal, že z pestré nabídky studijních programů na UO jeho třídu asi nejvíce zaujala Kybernetická bezpečnost. Test zdatnosti je však i na tomto oboru jednou z podmínek přijetí.

 

„Beseda byla super, dozvěděl jsem se například, že UO poskytuje studentům – zejména v případě vojenského studia – celou řadu nezanedbatelných benefitů a taky jistotu stabilního zaměstnání hned po škole. Osobně bych takových prezentací určených čtvrťákům uvítal víc,“ ocenil vystoupení nadporučíka Ješiny Jakub Susko, jeden z mnoha žáků, kteří právě teď otázku pomaturitního studia řeší.

 

„Pro 4. ročníky chystáme každoročně Den firem. Na něm se žáci mohou podle svého zájmu účastnit interaktivních přednášek a prezentací. Tato možnost v letošním roce kvůli epidemiologické situaci nebyla, přesto se některé školy a firmy chtějí prezentovat,“ uzavírá diskusi PaedDr. Jaroslava Bělková, zástupkyně ředitele školy a organizátorka besedy s nadpraporčíkem Ješinou.