SPŠEIT Brno, Purkyňova 97
Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

Dnes je pátek 27. ledna 2023, svátek má Ingrid.

• •  Sledujte nás na  • •
 
• •  Jsme eTwinning škola  • •

Pro podrobné informace o projektu klepněte myší na toto logo.

 
• •  JA Czech  • •

Pro podrobné informace o projektu klepněte myší na toto logo.

 

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Vážení návštěvníci,

provoz těchto webových stránek byl ukončen 31. srpna 2022. Informace na nich uvedené již nejsou aktuální. Rádi vás uvítáme na našich nových stránkách:

www.purkynka.cz

Těšíme se na vás ...

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
 

Počet zobrazených příspěvků: 16 (z celkem 66 nalezených)

|0-50|50-66|

Prezentace týmových prací 2019
(Webmaster, 1. Informace, 27.06.2019)
     Ve dnech 11. a 12.6.2019 proběhly v jídelně školy prezentace týmových prací oboru Informační technologie. 90 žáků třetích ročníku bylo rozděleno do 29 týmů, každý tým i každý člen týmu měl definován úkol podle svého zaměření, který měl splnit - témata jsou ke stažení ZDE.

     Žáci měli několik měsíců na to, aby zadaný úkol realizovali, zdokumentovali a nakonec předvedli. Hlavním úkolem týmových prací bylo naučit se spolupracovat v týmu, domluvit se, rozdělit si práci a plánovat čas. Viděli jsme zdařilejší i méně zdařilé výsledky spolupráce týmů, ale doufáme, že každý člen týmu se něčemu novému přiučil.

Náš úspěch v celostátní soutěži v programování
(Webmaster, 1. Informace, 27.06.2019)
     O víkendu 21. až 23.6.2019 proběhlo v Hradci Králové celostátní kolo soutěže v programování. Sem se dostali ti nejlepší z předchozích školních, okresních a krajských škol. Soutěžilo se ve 3 kategoriích: Programování - vyšší jazyky, Programování - tvorba webu a Programování mikrokořadičů. Do státního kola postoupili dva naši studenti (Lukáš Krajíček a Jan Rodák), zúčastnil se bohužel jen Jan Rodák v kategorii Programování mikrořadičů a umístil se na výborném 10. místě. Gratulujeme.

Školní soutěž v programování – vyhlášení
(Webmaster, 1. Informace, 27.06.2019)
     V pátek 14. 6. 2019 proběhlo vyhlášení školního kola Soutěže v programování. Soutěže se zúčastnilo celkem 26 soutěžících z prvních, druhých a třetích ročníků oboru Informační technologie. Řešili celkem 7 příkladů – viz zadání – a mohli získat celkem 60 bodů. Vítězem se stal Adam Žingor ze třídy V1D s 56 body, na druhém místě se umístil s 50 body Dan Friedjung z V2B a na třetím s 48,5 body Michal Markus z téže třídy. Dalšími sedmi úspěšnými řešiteli byli: Martin Machálek V2C, Jan Buchmaier V3A, Zdeněk Borovec V1C, Daniel Pavlík V3D, Pavel Balusek V3C, Vít Slavíček V1B a Tomáš Koláček V2A. První tři postupují do okresního kola soutěže, to proběhne v dalším školním roce.

Dokumenty EUROPASS
(Webmaster, 1.5. Pro studenty, 28.05.2019)
     Od letošního školního roku nabízíme naším studentům ke stažení z našich stránek dokumenty EUROPASS. Odkazy na příslušnou stránku jsme umístili do nabídek - Dokumenty školy a Pro rodiče a žáky, můžete použít i přímý odkaz - ZDE.

Úspěch našich studentů v krajském kole
(Webmaster, 1. Informace, 29.04.2019)
     V sobotu 27. dubna 2019 se 4 naši studenti zúčastnili krajského kola programátorských soutěží. Celkem se zúčastnili 3 soutěží:
  • Programování webu (6 soutěžících) vyhrál Lukáš Matuška, V3A 1. místo
  • Programování mikrořadičů (4 soutěžící) vyhrál Jan Rodák, V3B 1. místo
  • Programovací jazyky (8 soutěžících postuoujících z okresních kol) se umístil Lukáš Krajíček, V4B na 2. místě a Martin Machálek, V2C na 3.místě
     Všem čtyřem moc gratulujeme a v případě jejich postupu do celostátního kola jim budeme držet palce.

Letos až na konec světa ...
(Webmaster, 1.5. Pro studenty, 18.10.2018)
     Vydejte se s námi za přírodními krásami jihozápadní Anglie. Program vzdělávacího zájezdu je ke stažení ZDE. Příhlášku se všemi pokyny naleznete ZDE.

Studentská firma Muffi
(Webmaster, 1.5. Pro studenty, 17.10.2018)
     V rámci studentských firem 3. ročníku Vás chceme požádat o vyplnění krátkého dotazníku, který nám pomůže v marketingovém průzkumu naší firmy. On-line dotazník naleznete ZDE. Předem děkujeme za Váš čas!

Testy pro výběrové řízení
(Webmaster, 1.5. Pro studenty, 11.10.2018)
     

     EUSKILLPro – Aktivně do Evropy – aktivně do života

     Motivační dopis pro třídýdenní praxi v Londýně zaslalo celkem 32 žáků naší školy (obor EKO: 6 žáků, SČ-SoČ: 7, INF: 19). Tento dopis tvoří 20% hodnocení pro výběrové řízení. Dalších 30% mohou žáci získat v anglickém testu. Ten proběhne ve středu 17. 10. 2018 od 8 do 10 hodin v jídelně školy. Dalšími kritérii výběru jsou známky z odborných předmětů (30%) a hodnocení třídního učitele (20%).

     Motivační dopis pro tříměsíční pomaturitní stáž zaslali 3 žáci školy (obor SČ-SoČ: 1 žákyně, INF: 2 žáci), což je přesně tolik, kolik je volných míst, výběrové řízení proto nemusí proběhnout, stáže se zúčastní všichni zájemci.


Aktivně do Evropy - aktivně do života
(Webmaster, 1. Informace, 04.01.2018)
                           

     Projekt Erasmus+ EUSKILL  Aktivně do Evropy - aktivně do života - informace o výběrovém řízení

     Během podzimu 2017 proběhlo ve škole výběrové řízení na zahraniční stáž v Londýně, která se uskuteční od 29.4.2018 do 11.5.2018 v rámci projektu Erasmus+ EUSKILL . Do výběrového řízení se přihlásilo 43 studentů, kteří podstoupili několik kol výběrového řízení.

Přehled vyučovacích hodin a přestávek
(Webmaster, 1.4. Pro rodiče, 01.01.0001)
     Pro jednodušší kontakt s vyučujícími prosím využívejte pro telefonické hovory přestávek mezi jednotlivými vyučovacími hodinami. Snadněji vyučujícího zastihnete a narušení výuky bude minimální. Děkujeme vám za pochopení.

Samoobslužné kopírování pro žáky - pravidla
(Webmaster, 1.5. Pro studenty, 01.01.0001)
     Po provedení průzkumu zájmu o tuto službu prostřednictvím ankety na WWW stránkách školy byla technickými prostředky realizována možnost samoobslužného kopírování pro žáky školy. K tomuto účelu bylo vybráno multifunkční zařízení v prvním patře – u knihovny školy a ve studovně. V souvislosti s novou službou byla připravena pravidla použití a provedena kalkulace cen za jednotlivé druhy kopií. Všechny potřebné informace naleznou studenti na studenském souborovém serveru školy (disk X: po přihlášení na školním PC).

     Platba za "dobití" kopírování a tisku je prováděna prostřednictvím KREDITNÍHO SYSTÉMU PLATEB ŽÁKŮ - podrobné informace získáte ZDE - pozor jedná se o jiné finanční prostředky, než posíláte na stravování !!!

Základní údaje o škole
(Webmaster, 1.2. O škole, 01.01.0001)

1. Název:

Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení:

příspěvková organizace Jihomoravského kraje vykonávající činnost střední školy

3. Organizační struktura:

▪  střední škola, Purkyňova 2832/97, Brno

4. Kontaktní spojení:

Purkyňova 2832/97, 612 00, Brno

4.1 Kontaktní poštovní adresa:

Purkyňova 2832/97, 612 00, Brno

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:

škola - Purkyňova 2832/97, Brno

4.3 Úřední hodiny:

Pondělí - Pátek od 8:00 do 14:00

4.4 Telefonní čísla:

ZDE

4.5. Adresa internetové stránky:

www.sspbrno.cz

4.6 Adresa e-podatelny:

posta@purkynka.cz

4.7 Další elektronické adresy:

viz. nabídka "Kontakty"

4.8 ID datové schránky školy:

87wit9v

5. Případné platby lze poukázat:
 

 

BĚŽNÝ ÚČET :      78938-621/0100
(Běžný účet není určen pro platby žáků za stravu, čipové karty, tisk a kopírování ani školní akce, k tomuto účelu jsou určeny speciální účty školy. Jak a kam správně provádět platby za žáky čtěte pozorně v nabídce Pro rodiče a žáky v hlavním menu stránek školy)

6. RED-IZO školy:

600 171 027

7. IČ, DIČ:

155 30 213, CZ155 30 213

8. Dokumenty:

vystaveny na www.sspbrno.cz

8.1 Seznamy hlavních dokumentů:

vystaveny na www.sspbrno.cz

9. Žádosti o informace:

informace dle zákona 106/1999 Sb. jsou poskytovány ve 2. patře, Purkyňova 2832/97, Brno, číslo dveří 306

10. Příjem žádostí a dalších podání:

sekretariát ředitele v budově školy, 2. patro, Purkyňova 2832/97, Brno

11. Opravné prostředky:

sekretariát ředitele v budově školy, 2. patro, Purkyňova 2832/97, Brno

12. Formuláře:

studijní oddělení v budově školy, 2. patro, Purkyňova 2832/97, Brno

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací:

PaedDr. Jaroslava Bělková, ( 541 649 227, * jaroslava.belkova@purkynka.cz

14. Předpisy:

-

14.1 Nejdůležitější předpisy:

Přehled nejdůležitějších právních předpisů, kterými se škola řídí při výkonu své působnosti:

1. zákon č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění
2. zákon č. 562/2004 Sb. kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona v platném znění
3. zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
4. zákon č. 500/2004 Sb. správní řád, v platném znění
5. vyhláška č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři v platném znění
6. vyhláška č. 671/2004 Sb. kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách v platném znění
7. nařízení vlády č. 689/2004 Sb. o soustavě oboru vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání v platném znění
8. zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů v platném znění
9. vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravování v platném znění
10. vyhláška č. 108/2005 Sb. o školských výchovných a ubytovacích a školských účelových zařízeních v platném znění a další.

Právní předpisy jsou k nahlédnutí na sekretariátě školy.

14.2 Vydané právní předpisy:

 

15. Úhrady za poskytování informací:

 

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací:

viz příloha č.1 Směrnice k postupu při poskytování informací - ZDE

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací:

nejsou

16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.:

informace dle zákona 106/1999 Sb. jsou poskytovány ve 2. patře, Purkyňova 2832/97, Brno, číslo dveří 306

EDUPAGE − průběžná klasifikace
(Webmaster, 1.4. Pro rodiče, 01.01.0001)
Naše škola poskytuje informace o studiu také přes internet. K informačnímu systému se lze dostat odkazem na hlavní stránce školy: www.sspbrno.cz

Internetový informační systém školy obsahuje obecné informace o škole i přehled o osobních údajích, klasifikaci a absenci každého studenta. K získání osobních informací o určitém studentovi je zapotřebí přihlásit se pod přiděleným

            - uživatelským jménem
            - heslem


Každý student a jeho zákonní zástupci po přihlášení vidí pouze studentovy osobní údaje. Jméno a heslo mají vytvořeno:

            - všichni studenti
            - oba dva jeho zákonní zástupci (pokud jsou uvedeni ve školní databázi)


                                  

Informace komise TEV
(Webmaster, 1. Informace, 01.01.0001)
     Souhrnné informace předmětové komise tělesné výchovy pro žáky a rodiče.

Schránka důvěry SPŠ BRNO
(Webmaster, 1.5. Pro studenty, 01.01.0001)

Milí žáci,


elektronická schránka důvěry je určena žákům, kteří řeší problémy v oblasti osobního života nebo problémy spojené se studiem. Touto cestou můžete sdělit něco, co z různých důvodů nechcete nikomu říci osobně. Zvažte, zda chcete nechat zcela anonymní vzkaz, nebo jestli na sebe necháte nějaký kontakt.

Schránka je adresována přímo školním metodikům prevence (Ivaně Mošťkové, Jitce Langerové) a výchovné poradkyni (Daně Šmerdové). Informace zaslané touto cestou jsou považované za důvěrné.

Adresa schránky je schranka.duvery@purkynka.cz. Pro případnou komunikaci bude využita vaše e-mailová adresa, ze které odešlete svůj vzkaz. Pokud chcete zůstat zcela v anonymitě, založte si anonymní schránku na některém z freemailových serverů - např. Seznam, Gmail, Centrum apod.

„Překážky se stavějí do cesty obyčejným lidem proto, aby se z nich stali lidé neobyčejní.“ Paul Jeffers

|0-50|50-66|

• •  Fulltext vyhledávání  • •

Vložte slovo, nebo jeho část 
• •  Projekty školy  • •

Pro podrobné informace o projektu klepněte myší na toto logo.